Selskapet ble stiftet i 1976, og har siden arbeidet med problematikken omkring vann og vannbehandling.

Hoveddelen av vår virksomhet er rettet mot:

 • Optimalisering av lukkede væskebårne anlegg som varme og kjøleanlegg, samt produksjonslinjer.
 • Rørleggertjenester VVS.
 • Risikovurdering og legionellakontroll.
 • Rehabilitering, modernisering og oppgradering av VVS anlegg.
 • Innregulering av varme og kjøleanlegg.

Vi ønsker å fremstå med markedets beste kvalitets profil, og skal på grunnlag av dette være kundens førstevalg.

Vi har som målsetning å overlevere samtlige anlegg uten kvalitets anmerkninger.

Kvalitetsmål.

Våre prosjekter, produkter om serviceytelser skal:

 • Leveres uten feil og mangler og til avtalt tid.
 • Være i samsvar med kundens spesifiserte krav.
 • Oppfylle offentlige lover og forskrifter.
 • Levere iht. til kundens forventninger.
 • Leveres effektivt, uten unødvendig bruk av materialer og ressurser.

Vi skal innfri kundens forventninger til:

 • Optimale installasjons- og driftskostnader
 • Rådgivning og kundeoppfølging