Pentex AS er miljøfyrtårnsertifisert bedrift.

Vår rapport kan utleveres ved å sende en epost til pentex@pentex.no