Sanitær

Pentex AS kan utføre sanitæroppdrag

  • Vann og avløp
  • Pumpestasjoner
  • Fettavskillere
  • Renseanlegg