Utføre

Pentex kan utføre utbedringer, forbedring og omgjøringer