Kontrollere

Pentex AS kan fungerende som et kontrollerende organ hvor en annen entreprenør utfører arbeidet