Varme

Pentex AS utfører alle oppdrag innen varme

  • Varmepumpe
  • Gulvvarme
  • Radiatorer
  • Ventilasjon